אפליה בעבודה

אפליה בעבודה קיימת כמעט בכל מקום. הזכות לשוויון בעבודה נועד לתקן את האפליה והיא נחשבת כזכות אדם. הזכות הזו חלה