חוקי עבודה

חוקי עבודה הינם כל החוקים העוסקים בכל הנוגע להסדרת מערכת היחסים בין עובדים לבין מעסיקים באופן בו לא תיווצר כל