ביטוח דירקטורים

ביטוח זה בא להגן עליך כדירקטור בחברה. דירקטור הוא אדם שממונה על ידי בעליה של החברה כדי להשתתף במועצת קבלת ההחלטות בה, הלא היא הדירקטוריון. מועצה זו היא חובה בכל חברה בע"מ על פי תקנות משרד המשפטים. בישיבתה התקופתית, מתקבלות החלטות כמו מינויי מנכ"לים, חלוקת דיבידנדים וכד'. במקרי קיצון, בהם אדם החליט להשקיע את כל כספו ומרצו כדי שהחברה תקום, הדירקטור הוא מינוי יחיד שלו, ללא שום אדם אחר.

המקרה המעניין יותר קורה בחברות בהן יש כמה בעלי מניות (לא מדובר על חברות מונפקות בבורסה, אלא על חברות 100% סגורות, בעל הבעלות שלהן מנצחים אנשים שונים) שאינם מחזיקים באותם אינטרסים. זה יכול לקרות לזוג חברים שבהמשך גילה כי שאיפותיו הכלכליות של כל פרט הפוכות, על אף שהיחסים הבינאישיים טובים, וזה יכול להיות סכסוך ממשי בין הנצים.

על פי רוב, סכסוך כזה מתהווה על רקע העובדה שבעלים אחד עבד, השקיע ופיתח את החברה, ובעלים שני לא בא לעבוד, ספר את הכסף והתעקש להישאר בעל מניות בחברה, על אף שאין לו עניין בה הלכה למעשה. כאשר זה המצב, נדרש ביטוח דירקטורים שיגן על זכויותיך כדירקטור עובד, וישמור על כוחך כבעל שליטה באותה חברה.

מהן זכויות הדירקטור מטעם בעל החברה שעובד מעשית בחברה?

חשיפת האמת: הבעלים מטעם אותו דירקטור עבד והשקיע, הבעלים השני לא בא לעבוד וטוען להחזקת מניות שוות ערך בחברה. אמת זו נחשפת בדיונים בבתי משפט, ויש להתגונן מפני הבעלים שלא משקיע בחברה, ועוד טוען לזכויות מנייתיות שוות ושקולות בה. ביטוח דירקטורים בא להבטיח שתפוצה מבחינה כלכלית אם זה לא יקרה, וכי זכויותייך כבעל שליטה יישמרו במידת האפשר.

מהן זכויות הדירקטור מטעם בעל החברה אשר מהווה בעלים פורמלי, אך בפועל אינו עובד?

אי דילול: הבעלים השני, שבא לעבוד ולהשקיע בחברה, עלול לבקש לדלל את הדירקטור שנמצא במיעוט ולא משקיע כמעט בחברה. ביטוח דירקטורים בא להבטיח כי זכויותיו יישמרו, תקוים ישיבת דירקטוריון, והאתנן הכלכלי, הדיבידנדים וכד' יחולקו בצורה צודקת. כמו כן, ביטוח דירקטורים ידאג לשפות ולפצות דירקטור במיעוט במידה והוא דולל ונושל בדרך כלשהי מן החברה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *