logo

הרעת תנאים בעבודה

הרעת תנאים בעבודה יכולה להיות בכל ארגון עבודה. מדובר על שינוי במהלך העסקה אשר כולל בין היתר הורדת שכר או ביטולו, מעבר למקום גיאוגרפי רחוק מעל 40 ק"מ, שינוי שעות העבודה הקבועות כפי שנקבעו בראיון העבודה ועוד. עובד אשר חש כי יש לו הרעת תנאים בעבודה יכול לתבוע את המעסיק שלו על הרעת תנאים בעבודה, וזאת מאחר שהרעת תנאים בעבודה מוכרת ע"י בית המשפט כסיבה מספיק טובה לתבוע עליה.

איך נדע שיש לנו הרעת תנאים בעבודה?

על מנת לדעת אם יש לנו הרעת תנאים בעבודה ,אנו צריכים לראות אם חל שינוי במהלך העבודה שלנו בארגון מרגע שהתחלנו וחתמנו על הסכם עבודה עם המעסיק. כל שינוי שקורה במהלך עבודתנו כמו: הורדה או ביטול השכר, מעבר למקום גיאוגרפי מעל 40 ק"מ, שינוי השעות הקבועות שלנו ועוד מרמזים לנו על הרעת תנאים בעבודה. כל עובד שחש הרעת תנאים במקום עבודתו רשאי לתבוע את מעסיקו על כך. כמו כן לפי חוק פיצויי פיטורים, זכאי העובד להתפטר מעבודתו ויראו את התפטרותו כפיטורים. כך שעל המעביד יש לשלם פיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטר מעבודתו.

מה עושים במצב של הרעת תנאים בעבודה?

במצב של הרעת תנאים בו התנאים בלתי נסבלים יש לתבוע את המעסיק. העובד אינו צריך לחשוש מפיטורים ממקום עבודתו מכיוון שע"פ חוק הפיטורים, כל עובד אשר נעשה לו הרעת תנאים במקום עבודתו זכאי לפיצויי פיטורים כמו שפוטר ממקום עבודתו. חוק זה נועד להגן על זכויות העובדים ויחסי עובד מעביד כפי שנקבעו בחוק. מעבר לכך, נועד החוק למנוע מצבים בהם המעסיק יגרום להתפטרותו של העובד ע"י הרעת תנאים והעסקתו על מנת להתחמק מתשלום חובותיו ואי תשלום פיצויי פיטורים כחוק.

האם משתלם לתבוע על הרעת תנאים בעבודה?

במידה והתנאים במקום העבודה אינם נסבלים יש צורך לתבוע את מקום העבודה. עובד שלא יתבע את מקום העבודה יסבול קשות מהתנאים קשים ביותר ובסופו של דבר לא יקבל אף כסף, כך שלא רק שהוא סבל במקום עבודתו והושפל גם הוא יצא ללא כלום שזה עבירה על חוק העבודה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *