עבודה – כל מה שצריך לדעת

הסכם קיבוצי | זכויות | תנאי העסקה

control-427510_960_720-600x399

October 18, 2016
by admin
0 comments

יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד הם יחסי עבודה אשר מעוגנים בחוק ע”י המדינה. יחסי עובד מעביד כוללים חוקים שונים אשר כוללים את זכויות העובדים במהלך העסקתם, אשר נקבעו ע”י המעביד ושעל העובדים  לעמוד בהם כולל פיצויי הפיטורים בסוף תקופת העסקה. כל מעסיק אשר עובר על אחד מהחוקים כפי שנקבעו ע”י המדינה צפוי לקנס כספי ולעונש.

?מה זה יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד הם יחסי העבודה בין המעסיק לבין העובד, לגבי העסקת העובד במהלך תקופת העבודה אותה הוא מבצע. העסקה יכולה להיות זמנית לכמה חודשים או קבועה לשנים רבות. יחסי עובד מעביד כוללים את כל זכויות העובד במהלך עבודתו, זכויות אלו נוצרו על מנת להגן על העובד מפני ניצול של המעסיק. זכויות יחסי עובד מעביד כוללים בין היתר: חוק פיצויי פיטורין, דמי מחלה, חופשות, חופשת לידה, נסיעות, שכר על העבודה ועוד. כל מעסיק אשר עובר על חוקים אלו צפוי לקנס כספי ולעונש אשר נקבע ע”י בית המשפט לעבודה.

?עד כמה עוזר יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד מגנים על העובד מפני ניצול לרעה ואפליה מצד המעסיק. חוקים אלה נועדו מכיוון שקרו מקרים של ניצול מצד המעסיק והעובד היה חסר עונים. לכן על מנת שהיו חוקים מסודרים וברורים הוחלט על זכויות העובד בין המעסיק לעובד, אשר יכללו את כל זכויות העובד במהלך העסקתו עד סיום עבודתו. בהסכם בין המעסיק לעובד מפורטים: תנאי העסקה, זמן העסקה, מהות העבודה, חופשות, שכר, נסיעות, הבראה ועוד. כמו כן ברגע שמתחיל העובד לעבוד במקום חדש, הוא צריך למלא טופס 106 על תחילת עבודה אשר מועבר לביטוח לאומי כחוק.

?לשם מה נחוץ יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד נחוץ עד מאוד בין אתה עובד זר או עובד רגיל. ביחסים אלה אשר מעוגנים ע”י המדינה, מפורטים כל הזכויות של העובדים אשר למעסיק אסור לעבור עליהם. ההגנה על העובדים היא אחת ממטרות יחסי עובד מעביד. זכויות העובד נוצרו על מנת למנוע אפליה במקום העבודה על רקע דת, גזע, מין, לאום. כך שמה שחשוב אצל העובד הוא נטו כישורי העבודה שלו ולא דברים אחרים.

images

October 13, 2016
by admin
0 comments

הטרדות מיניות בעבודה- צריכים לדעת

הטרדות מיניות בעבודה הפכו בשנים האחרונות לשכיחות יותר ויותר בארגוני עבודה שונים.

יותר ויותר אנשים בכירים מרשים לעצמם להטריד מינית עובדות זוטרות בין אם זה מילולית

או במעשים דרך מגע. סוגי ההטרדות לא קשורות בשום אופן לאופן העבודה, אך ישנם

בכירים אשר מנצלים את מעמדם בחברה שלא באופן מוצדק.

מהן הטרדות מיניות בעבודה?

הטרדות מיניות בעבודה הן הטרדות על רקע מיני, אשר לא קשורות לאופן התפקיד בארגון.

ההטרדות יכולות להיות מילוליות עם אופן מיני או הטרדות מעשיות דרך מגע באיברי המין.

בשנת 1998 חוקק חוק נגד הטרדת מיניות אשר כולל 5 מקרים של הטרדות מיניות בעבודה

אשר כוללים: סחיטה ואיומים על רקע מיני, מעשים מגונים ע"פ חוק העונשין, הצעות חוזרות

בעלות אופי מיני למרות שהעובד או העובדת לא מעוניינים בכך ואמרו זאת במפורש,

התייחסות חוזרת לעובד אשר מתמקדת במיניותו כאשר המוטרד הראה כי איננו מעוניין

בהתייחסויות אלה, התייחסות משפילה או מבזה כלפי עובד או עובדת ביחס למיניותו, או

נטייתו המינית.

מהי מטרת החוק של הטרדות מיניות בעבודה?

מטרת החוק של הטרדות מיניות בעבודה הוא להגן על העובדים במקום עבודתם, על מנת

שהמעסיקים לא ינצלו זאת. החוק מגדיר הטרדה מינית כל התנהגות אשר פוגעת בעובד בין

אם זה מילולי או מעשי, ואשר אינה חוקית כלל וכלל. הטרדה מינית היא עבירה פלילית לכל

דבר ופגיעה אישית בעובד. כל עובד אשר נפגע צריך להודיע על כך לממונה עליו במקום

העבודה ולדרגים גבוהים על מנת שתפסק, ואם ההטרדה לא נפסקת יש לתבוע בבית הדין

לעבודה נגד אותו מטריד ולתבוע פיצויים.

מהו העונש על הטרדות מיניות בעבודה?

העונש על הטרדות מיניות בעבודה הוא בהתאם לחומרת ההטרדה. במצב בו ההצעות

בעלות אופי מיני, התבטאות מינית כלפי אדם על רקע נטייה מינית, יקבל המטריד עד 2 שנות

מאסר.

במצב של פרסום קלטת או תצלום של אדם ללא הסכמתו, אשר מתייחס למיניותו, יקבל

המטריד 5 שנות מאסר.

במצב של התנכלות כלפיי המוטרד יקבל המטריד 3 שנות מאסר.

במקרה של עבירה מינית והתנכלות כלפי העובד, המטריד יקבל 4 שנות מאסר.

logo

October 5, 2016
by admin
0 comments

חוקי עבודה

חוקי עבודה הינם כל החוקים העוסקים בכל הנוגע להסדרת מערכת היחסים בין עובדים לבין מעסיקים באופן בו לא תיווצר כל פגיעה בזכויות העובדים ובכל המגיע להם על פי חוק. חוקי עבודה נועדו להבטיח למשל כי עובדים לא ינוצלו לרעה או יופלו לרעה על ידי מעסיקיהם ולהיפך.

חוקי עבודה מורכבים מחוקי יסוד בסיסיים המעוגנים כיום גם בחוזה אישי או לרוב בהסכמים קיבוציים. חוקי עבודה נחתמים בין ארגון העובדים לבין המעביד. בנוסף קיימים חוקי עבודה שהם חוקים על פיהם הזכויות המעוגנות בהם לא ניתן לוותר עליהם או לשנותם, אף לא בהסכמת העובד.

חוקי עבודה אסורים להפרה על פי חוק והמפר אותם עלול להיענש בחומרה. חוקי עבודה מרכזיים המעגנים בחוק את הזכויות אשר מגיעות לעובד במסגרת מוסדרת הינם בין היתר: חוק פיצויי פיטורים – חוקי עבודה אלו מציינים באילו מקרים קיימת הזכאות לפיצויי פיטורין, מהו שיעור הזכאות ומהם התנאים לכך.

חוקי עבודה כוללים גם את נושא חוק שעות העבודה והמנוחה הקובע מהו אורך יום העבודה, שבוע העבודה ומהן ההפסקות להם זכאי כל עובד ועובד. במסגרת חוקי עבודה אלו נשמר חוק שעות עבודה ומנוחה בעסקים וחברות, כדי שעובדים לא יעבדו שעות רבות מידי במהלך השבוע וכך תפגע גם איכות עבודתם.

חוקי עבודה נוספים הם: חוק דמי מחלה הקובע את תקופת המחלה לה זכאי כל עובד ואת התשלום אשר יש לשלם לו בגין כל יום מחלה, חוקי עבודה הכוללים חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- חוקים אלו הם בין חוקי העבודה החשובים ביותר וזאת כיוון שחוקי עבודה אלו קובעים כי לכל עובד קיימת הזכות שלא להיות מופלה מכל סיבה שהיא – אם על רקע מין העובד, נטייה מינית, מעמדו האישי, הורות, הריון, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, שיוך למפלגה, משך תקופת המילואים או מחמת מוגבלות גופנית ופיזית בקבלתו לעבודה, כמו גם אין להפלות עובד עקב תנאי עבודתו, קידום בעבודה, הכשרה מקצועית, פיצויי פיטורים והטבות אחרות.

חוקי עבודה נוספים עוסקים בזכויות נשים, בין היתר בכל הקשור בהריון ולידה וזכויותיה של האם לאחר הלידה.

control-427510_960_720-600x399

October 5, 2016
by admin
0 comments

הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדה מינית במקום העבודה היא עבירה חמורה ביותר ואסורה המלווה בענישה מעוגנת בחוק. על פי התקנון למניעת הטרדה מינית הטרדה מינית במקום העבודה אסורה ולכל עובד ובעיקר עובדת הזכות להתלונן הן במקום העבודה ישירות לממונה והן במשטרה בכל עבירה מסוג זה.

הטרדה מינית במקום העבודה כלולה כמעשה אסור על פי תקנון המפרט את כל ההתנהגויות האסורות על פי חוק בכל מקום ובכל צורה או דרך שהיא. העונש על פי חוק על הטרדה מינית במקום העבודה וכן החקיקה בנושא מטרתו למנוע כל פגיעה בכל עובד במקום עבודתו ובאופן כללי להעניש על כל התנכלות או פגיעה בכבודו של כל אדם במקום העבודה. אין לפגוע או להתנכל בכל אדם במקום עבודתו בין היתר בהתנכלות או הצקה הקשורה למיניותו של האדם, לגופו וכן כוללות הערות משפילות שאינן צנועות ויוצרות למעשה הטרדה מינית במקום העבודה.

על פי החוק עונש המקסימום על הטרדה מינית במקום העבודה הוא שנתיים עד ארבע שנות מאסר.

הטרדה מינית במקום העבודה והענישה לגביה חלה הן על גברים והן על נשים ושני המינים עלולים לסבול ממנה.

הטרדה מינית במקום העבודה פירושה כל מעשה אסור הכולל התייחסויות מיניות לעובד תוך ניצול מרות או ללא הסכמה, וכן הטרדה שיש בה השפלות, ביזוי וניצול סמכות כל זאת על רק מינו של העובד. הטרדה מינית במקום העבודה נושאת הצקה בעל אופי מיני ויכולה להגיע ממניעים אסורים שונים. הטרדה מינית במקום העבודה נחשבת גם כמעשה של סחיטה וכן כמעשה של איומים כלפי העובד המוטרד.

הטרדה מינית במקום העבודה מפורטת על פי חוק בתקנון למניעת הטרדה מינית, ועל פי חוק כל מקום עבודה חייב לתלות את התקנון במקום גלוי ונראה לעין. במקומות עבודה רבים ישנם אחראיים ישירות לנושא זה. מתלוננים ומתלוננות בנושא הטרדה מינית במקום העבודה יכולים להגיש תלונה מהירה בנושא במספר דרכים : באמצעות פנייה ישירה לממונה במקום העבודה, באמצעות הגשת תלונה ישירות במשטרה וכן באמצעות פניה לאגף המשמעת בשירות המדינה או לארגון נש”מ.

logo

September 28, 2016
by admin
0 comments

הרעת תנאים בעבודה

הרעת תנאים בעבודה יכולה להיות בכל ארגון עבודה. מדובר על שינוי במהלך העסקה אשר כולל בין היתר הורדת שכר או ביטולו, מעבר למקום גיאוגרפי רחוק מעל 40 ק”מ, שינוי שעות העבודה הקבועות כפי שנקבעו בראיון העבודה ועוד. עובד אשר חש כי יש לו הרעת תנאים בעבודה יכול לתבוע את המעסיק שלו על הרעת תנאים בעבודה, וזאת מאחר שהרעת תנאים בעבודה מוכרת ע”י בית המשפט כסיבה מספיק טובה לתבוע עליה.

איך נדע שיש לנו הרעת תנאים בעבודה?

על מנת לדעת אם יש לנו הרעת תנאים בעבודה ,אנו צריכים לראות אם חל שינוי במהלך העבודה שלנו בארגון מרגע שהתחלנו וחתמנו על הסכם עבודה עם המעסיק. כל שינוי שקורה במהלך עבודתנו כמו: הורדה או ביטול השכר, מעבר למקום גיאוגרפי מעל 40 ק”מ, שינוי השעות הקבועות שלנו ועוד מרמזים לנו על הרעת תנאים בעבודה. כל עובד שחש הרעת תנאים במקום עבודתו רשאי לתבוע את מעסיקו על כך. כמו כן לפי חוק פיצויי פיטורים, זכאי העובד להתפטר מעבודתו ויראו את התפטרותו כפיטורים. כך שעל המעביד יש לשלם פיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטר מעבודתו.

מה עושים במצב של הרעת תנאים בעבודה?

במצב של הרעת תנאים בו התנאים בלתי נסבלים יש לתבוע את המעסיק. העובד אינו צריך לחשוש מפיטורים ממקום עבודתו מכיוון שע”פ חוק הפיטורים, כל עובד אשר נעשה לו הרעת תנאים במקום עבודתו זכאי לפיצויי פיטורים כמו שפוטר ממקום עבודתו. חוק זה נועד להגן על זכויות העובדים ויחסי עובד מעביד כפי שנקבעו בחוק. מעבר לכך, נועד החוק למנוע מצבים בהם המעסיק יגרום להתפטרותו של העובד ע”י הרעת תנאים והעסקתו על מנת להתחמק מתשלום חובותיו ואי תשלום פיצויי פיטורים כחוק.

האם משתלם לתבוע על הרעת תנאים בעבודה?

במידה והתנאים במקום העבודה אינם נסבלים יש צורך לתבוע את מקום העבודה. עובד שלא יתבע את מקום העבודה יסבול קשות מהתנאים קשים ביותר ובסופו של דבר לא יקבל אף כסף, כך שלא רק שהוא סבל במקום עבודתו והושפל גם הוא יצא ללא כלום שזה עבירה על חוק העבודה.

naked-453253_960_720

September 19, 2016
by admin
0 comments

הטרדות מיניות במקום העבודה

הטרדות מיניות במקום העבודה הן עבירה חמורה על החוק. אסור לעובד או עובדת לשבת ולהבליג על הטרדות מיניות אלא לעצור אותן ואף לדווח הלאה על מנת שייפסקו. כיום אנו עדים לתופעות הטרדות המיניות במקום העבודה אשר הולכות ונהיות שכיחות עם הזמן בעוד ועוד מקומות אחרים ואף בצבא.

?מתי נהפכות הטרדות מיניות במקום העבודה להטרדות

אם אתם מרגישים חוסר נוחות בתפקיד שלכם אשר כולל בין היתר: סחיטה ואיומים על רק רקע מיני, מעשים מגונים וכן התנהגות מילולית מבזה, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני למרות שאתם אינכם מעוניינים בהם, התייחסות אליכם במיוחד במיניות שלכם כאשר אתם לא מעוניינים בכך וכן התייחסות משפילה ומבזה ביחס למיניות, נטיות מיניות או המין שלכם. בכל אחד מהמצבים הללו חשוב לדווח הלאה במקום העבודה, ואם זה לא עוזר אז אפילו להגיש כתב אישום נגד המטריד על מנת שלא ימשיך להמשיך במעשיו

?למה חשוב לא לשתוק שיש הטרדות מיניות במקום העבודה

חשוב מאוד לא לשתוק וכן לדווח בעבודה לגורמים גבוהים יותר או להגיש כתב אישום ששום דבר לא עוזר על מנת למנוע מעשים יותר קיצוניים שעלולים לגרום עם הזמן. אם לא נגיד לא למטריד נמשיך לקבל את ההטרדות במקום העבודה כדרך קבע למרות שזה לא כך, ואסור שיהיה ככה. הטרדות מיניות במקום העבודה הן לא חלק מיחסי עובד מעביד ויש להוקיע אותן ולדווח עליהם.

?מה ניתן לעשות על מנת למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה

על מנת למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה חשוב לקטוע אותם עוד בתחילתן. הטרדות מיניות במקום העבודה יכולות להיות מילוליות או בנגיעות. בשני המקרים חשוב להבהיר לצד השני ולהיות נחושים שאתם לא מעוניינים בזה ושתדווחו הלאה. אם זה לא עוזר יש להגיש כתב אישום כנגד המטריד ולתבוע אותו בבית דין לעבודה ע”פ חוק הטרדה מינית. מה שחשוב זה לא להמשיך ולקבל את ההטרדות כחלק מהעבודה שלכם. כי הטרדות מיניות לא נכללות בהסכם העבודה שלכם.

naked-453253_960_720

September 8, 2016
by admin
0 comments

חוק וסדר -תקנון למניעת הטרדה מינית

כיום בעולם בו אנו חיים חשופים לאין סוף תחלואות בחברה, קיימים החוקים שמגנים עלינו כפרטים בחברה וגופים שאוכפים את החוקים. ולמרות כל זאת, רבות הן העבירות המתרחשות בכל התחומים.

הטרדות מיניות למשל שהיו כנראה מאז ומעולם החלו לצבור מודעות רק כאשר נחקקו חוקים ותקנות ותקנון למניעת הטרדה מינית אם בעבודה, במסגרות הלימוד ועוד.

במקומות עבודה, חברות פרטיות או ממשלתיות בהם קיימת מסגרת גדולה של עובדים בעלי יחסי עובד מעביד, סמכויות ויחסי מרות, ניתן למצוא לא אחת מקרים של הטרדה מינית.

בכדי להימנע ממקרים אלו, הוציאו תקנון למניעת הטרדה מינית, אלו הם חוקים ותקנות שמסבירים את הגבולות ומבהירים את כל הנקודות בחוק הקשורות להטרדה מינית בעבודה.

על העובדים בחברות ובתי עסק להיות מודעים ונגישים לאותו תקנון למניעת הטרדה מינית. במקומות מסויימים מגישים את התקנון למניעת הטרדה מינית לכל עובד כתוב, או תולים אותו במקום נראה לעין. מה שחשוב הוא שכל עובד או מעסיק בכל עסק, גדול כקטן יהיה מודע לתקנון למניעת הטרדה מינית ויפעל על פיו.

נשים שעברו הטרדות מיניות בעבודה ולא נחשפו לפני כן מעולם לתקנון למניעת הטרדה מינית התקשו יותר להתלונן או לתבוע את המטריד מאשר נשים שהיו מודעות או היה בידיהן את התקנון למניעת הטרדה מינית.

ברב המקרים גם מנהלים או מעסיקים שנחשפו וקראו את התקנון למניעת הטרדה מינית ידעו את החוקים ולא עברו את הגבולות במקום העבודה.

בעולם בו הכל נתון למספר פרשנויות ולכל נושא יש הרבה דעות ותאוריות, אנשים נוטים להתבלבל כשמדובר בשמירה על חוקים ותקנות. ולכן קיים תקנון למניעת הטרדה מינית, כדי שלא יהיה  נתון לפרשנויות והגבולות יהיו ברורים. בצורה זו נוכל להימנע מהישנות של מקרים רבים של הטרדה מינית בעבודה.

מומלץ בכל אירגון או מוסד לשתף ב תקנון למניעת הטרדה מינית את כלל העבודים באירגון, הן העובדים הפשוטים והן המנהלים בכל הדרגות. מודעות תמיד מונעת חלק מהמקרים ולכן מודעות והסברה חשובים מאוד בכל הנושא של הטרדות מיניות במקום העבודה.

אם כולם יהיו מודעים ויחשפו לתקנון למניעת הטרדה מינית, אולי סביבת העבודה תהפך בטוחה ונעימה יותר.

workers-659885__180

September 7, 2016
by admin
0 comments

זכויות עובדים זרים -ערכי מוסר במחלוקת

כיום חיים בישראל לא מעט עובדים זרים מארצות שונות המגיעים לישראל באשרת עבודה כלשהי בכדי להתפרנס כאן בארץ ולעזור ולו במעט למצבם הכלכלי של משפחותיהם בחו”ל.

זכויות עובדים זרים מפורסמים כיום בחוק במדינת ישראל ומעודכנים על פי חוק בכל שנה. עובדים זרים שמגיעים לארץ לצורכי עבודה עובדים כמטפלים, כחקלאים או בעבודות נדרשות בישראל שרק להן ישראל מעניקה אשרת עבודה. בד בבד ישראל מעניקה להם זכויות עובדים זרים, אך למעשה, אותם עובדים שמגיעים לארץ ולא יודעים את השפה העברית ומתקשים בתקשורת בסיסית פה בארץ בעיקר בהתחלה, אינם מודעים לזכויות עובדים זרים.

עצם היותם נתונים לחסדי המעסיקים הישראלים ללא שהם מבינים כראוי את זכויות עובדים זרים בישראל, עלול לגרון למצב של ניצול וקיפוח, עבירות על החוקים ומצבים קיצוניים יותר.

כדי שאדם יגן על עצמו מפני החזק ממנו, הוא חייב שיהיה בידו את הכח לעשות זאת.

ידע הוא כח, וחוקים הם כח כי הם שומרים על הסדר הטוב בחברה שלנו. אך כשאר העובדים אינם מודעים לכל אותם זכויות עובדים זרים בישראל הם עלולים למצוא עצמם במצבים לא פשוטים.

תפקידנו כחברה, להגן גם על החלשים ועל השונים בחברה שלנו וגם על אותם עובדים זרים שעזבו את מולדתם בשל קשיים כלכלים , נטשו את משפחותיהם ובאו לעבוד בארצנו.

אנו מחוייבים על פי ערכי המוסר והחוק לשמור עליהם ועל החוקים שמגנים עליהם. אם אנחנו כחברה לא נשמור על זכויות עובדים זרים, כל אחד יוכל לקחת מהם את זכויותיהם ולהפוך אותם לקורבנות.

כדי שהחברה שלנו לא תידרדר ותצליח לשמר את החוקים הערכיים והמוסריים ששומרים עלינו כאן בארץ, אנו חייבים לעשות ככל שביכולתינו בכדי להגן על זכויות עובדים זרים ממש כפי שאנו בעצמנו מגינים בחירוף נפש על זכויותינו שלנו.

אם ניתן יד כחברה וקהילה תומכת בחלש ובשטנה ונדע להגן על כל פרט בחברה, נוכל להיות יחד חזקים יותר כחברה ולהצעיד את עתיד חיינו וחיי ילדינו למקום בטוח וטוב יותר.

ולכן חשוב לנו כחברה לשמור ולהגן על זכויות עובדים זרים.

lifting-24401__180

September 7, 2016
by admin
0 comments

מי יציל את העובד? -הרעת תנאים בעבודה

הרעת תנאים בעבודה עלולה להשפיע שלא כחוק על העובד ועל משכורתו ולגרום לו לאבד את התנאים איתם חי ברמת חיים מסויימת ולירידה ברמת החיים.

במקרים מסויימים , הרעת תנאים בעבודה עלולה לגרום לעובדים מסויימים להכנס למצב כלכלי קשה שממנו הם לא יוכלו לצאת והם ידרדרו לחיים לא פשוטים עקב כך.

כאשר עובדים שהחלו לעבוד במקום עבודה מסויים, חתמו על חוזה עבודה או הבטיחו להם תנאים מסויימים הכוללים, שכר, הטבות, שעות נוספות או כל תנאי נוטסף כרכב חברה או טלפון ועוד תנאים מסוגים שונים, הם מתכננים ובונים את עתידם הכלכלי על תנאים מסויימים אלו. עובדים רבים הם בעלי משפחה וילדים וגם חייהם של משפחתם תלויה בaכר ובתנאים בהם הסכימו לעבוד כשהחלו את עבודתם.

כאשר העובד נקלע למצב בו הוא ניזוק בשל הרעת תנאים בעבודה שלא כחוק, הוא יכול לתבוע את מעסיקיו שהרעו את תנאי עבודתו ולנסות לקבל בחזרה את התנאים שהוא היה חתום עליהם קודם לכן.

הבעיה לרב אצל עובדים שניזוקו בשל הרעת תנאים בעבודה שהם חשים חלשים ולא בטוחים אל מול כוחם הגדול של המוסדות בהם הם עובדים. בדרך כלל , אותם מקומות עבודה גדולים המעסיקים עובדים פשוטים, מצויידים בסוללה של עורכי דין ומבינים בבירוקרטיה ולעתים גם בעלי קשרים פוליטים ואחרים.

ואילו אותו עובד שהפך קורבן להרעת תנאים בעבודה שלא כחוק, מרגיש אבוד אל מול אותם גורמי כח שמעליו וחושש לתבוע או להכנס לידי מריבה או חילוקי דעות ביעניין. רבים מהעובדים שנפגעו בשל הרעת תנאים בעבודה ומעוניינים לתבוע את מעסיקיהם אך חוששים, פונים להסתדרות העובדים שתהווה עבורם גב תומך בתהליכים המאתגרים והלא פשוטים הללו.

ההסתדרות יכולה לתמוך בעובד שנפגע מהרעת תנאים בעבודה בכמה מישורים.

ביעוץ ובהקניית ידע משפטי שאותו בדרך כלל העובדים לא יודעים ולא מודעים לכל אותם החוקים הקטנים.

מלבד יעוץ גם ליווי ותמיכה, הן בהליכים המשפטיים בתביעה והן מנטלית. במקרים של תביעה של עובד את החברה או את מעסיקיו בשל הרעת תנאים בעבודה עובר הוא גם תהליך נפשי לא פשוט וחשובה תמיכה גם בפן המנטאלי.

logo

September 5, 2016
by admin
0 comments

ארגון עובדים – התפקיד החדש

מאז שהגעתי לחברה שאני עובדת בה הבנתי שאני צריכה תפקיד שנוגע באנשים. אומנם אני מנהלת משאבי אנוש ולחברה יש מאתיים ארבעים וחמישה אנשים אבל זה לא מספיק גדול בשבילי. אני עושה את התפקיד שלי כבר ארבע שנים וזקוקה לשינויי ולמשהו גדול יותר. התחלתי לחפש ולראות אלו תפקידים חדשים יכולים להתאים לי ואז מצאתי את תפקיד מנהלת ארגון עובדים. הרגשתי את זה בכל הגוף. זה בדיוק התפקיד שאני רוצה. מדובר על תפקיד ניהולי של ארגון עובדים גדול השייך לאחד הגופים החזקים במשק ומהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבורי בתחום הקריירה שלי

זהו תפקיד ניהולי של ארגון עובדים המונה אלפיים וחמש מאות אנשים ולא בכדי דורשים לפחות עשר שנים ניסיון בתחום של ניהול עובדים. בגלל שאני בתחום ניהול העובדים למעלה מעשרים שנה, הרגשתי בנוח להגיש מועמדות לתפקיד. מדובר בהליך מיון ארוך מאוד ומסורבל מאוד הכולל ראשון ראשוני עם אשת הגיוס של החברה. אחר כך יש יום מיונים שלם הכולל דינאמיקה קבוצתית, משחקי תפקידים וסימולציות של הובלת עובדים. בסופו של דבר יש ראיון עם מנכ”ל החברה וסמנכ”ל משאבי אנוש היוצא. מי שהתמיינתי להחליף בתפקיד הוא איש משאבי אנוש אשר עוסק בתפקיד למעלה מעשרים שנה ומכיר כל פאנל בחברה וכל עובד שעבד בה

הוא נמצא בחברה מרגע ההקמה. הוא עוזב מפני שטס לחו”ל לשליחות ורוצה שמי שיחליף אותו כמנהל ארגון עובדים יהיה לא פחות טוב ולא פחות מרשים ממה שהוא היה. מדובר במשימה לא פשוטה אבל אני מעולם לא רציתי משימות פשוטות ולכן מאוד רציתי שיגייסו אותי לתפקיד הזה. ידעתי שלהיות מנהלת של ארגון עובדים זו עבודה הרבה יותר משמעותית במאקרו של החברה וברמת החזון ולא ברמת המיקרו והיום יום. על אף שהשינוי הזה יזיז אותי מפוזיציה של שיחה קרובה ומעורבת עם עובדים למקום ניהולי יותר ופוליטיקאי יותר אבל אוכל לעשות שינויים מרחיקי לכת בחברה ולהביא להצלחות ברמה עולמית. לא היה אכפת לי שמדובר בהליך מיון ארוך, החלטתי שאני רוצה לנסות להתקבל בכל מחיר להיות מנהלת ארגון עובדים